Trdnjava Bovške Kluže

Ravni Laz 16, Bovec, Slovenija

Trdnjava Bovške Kluže (izvirno nemško Fort Flitscher Klause) je trdnjava, ki se nahaja v najožjem delu doline reke Koritnice. Pomembne lokacije so se zavedali že Rimljani, ki so na mestu današnje utrdbe postavili svojo. Na mestu, kjer danes stoji trdnjava, je bila že leta 1471 zgrajena trdnjava Beneške republike. Toda Benečani so trdnjavo zapustili že leta 1478. Zaradi vojaške strategije so leta 1509 tu zgradili novo trdnjavo, tokrat pod Habsburžani. V srednjem veku so utrdbo večkrat prenovili in povečali.
Leta 1797 je Napoleon pri kraju Rivoli porazil Avstrijce, ki so se nato umikali skozi naše kraje. Francoska vojska je premagala prednje straže avstrijske brigade in jih potisnila v smeri Kobarida. Vojaki so se umaknili v utrdbo Kluže. Francozi so večkrat napadli utrdbo, vendar zaman. Nato pa so se povzpeli na uravnavo na pobočju Rombona, od koder so lahko streljali in valili kamenje na branilce. Francosko topništvo je kmalu nato zadelo in požgalo utrdbo. Utrdba je nato osem let samevala, dokler ni ponovno prišlo do bitke med Francozi in Avstrijci. Po porazu pri Ulmu so Avstrijci hitro popravili utrdbo. Branilci so vse napade uspešno odbili. Avstrijci so sicer dobili bitko v Klužah, že drugič pa so izgubili vojno, zato so bili prisiljeni skleniti mir v Bratislavi. Razvaline utrdbe so samevale vse do leta 1881.

Ker so se Avstrijci zavedali, da je utrdba zastarela in neprimerna za boj, poleg tega pa jim je še primanjkovalo orožja, so se 20. aprila odločili, da utrdbo dokončno razorožijo. Utrdba Kluže je bila tako ob vojni napovedi 23. maja 1915 brez topov in mitraljezov, manjkala je tudi vojna posadka. Posadko so nadomestile različne vojaške zaledne službe in poveljstvo Bovške kotline. V kletni etaži so namestili telefonsko centralo. Na notranjem dvorišču so postavili barako, v kateri so pripravili postajo prve pomoči. Zunaj utrdbe so zgradili veliko barako, v kateri je bila kuhinja.

********************************

 

The Kluže Fortress is a fort near the town of Bovec in northwestern Slovenia.
The fortress was built in 1472 near Bovec on the road between Cave del Predil and Carinthia. Its likely original purpose was defence of Friuli against the Turks. In the course of the 16th century Bovec came under Austrian authority as a result of the wars between Venice and the Habsburgs. However, for the time being it remained as an ecclesiastical dependence of Ciudad and Aquileia. At the end of the 18th century it was entirely under Austria’s administration, and remained so until 1918. In 1796 and 1797 fighting took place around the fort, as Napoleon’s army pushed through the Koritnica gorge.
In 1903 part of Bovec was destroyed by a fire. What remained standing was ravaged in World War I, when the Italian-Austrian front (Battles of the Isonzo) crossed through the valley as the battle cut from north to south.

Visited 1030 times, 1 Visit today

Posted in 1-3 years, 10+ years, 3-6 years, 6-10 years, autumn, drinks 50m, Fun, indoor, museum, outdoor, spring, summer, walking paths and WC 50m

Add a Review

You must be logged in to post a comment.