Aktiven otrok

Koper, Slovenia

Website

+386 41 917362

Aktiven otrok is a web portal where you can find important information about kid’s workouts at the Slovenian coast. Their activities include swimming, skiing, and inline skateing courses, sports trainings for parents and kids, organization of birthday parties and organisation of various sporting events.

*************************************************************************

Aktiven otrok je spletni portal, na katerem izveste pomembne informacije o izvajanju otroških vadb na slovenski obali. Njihove aktivnosti vključujejo tečaje plavanja, smučanja, rolanja, telovadbe za otroke in starše, praznovanje rojstnih dni ter organizacijo različnih športnih dogodkov.

Visited 218 times, 1 Visit today

Posted in


Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings