Center za razvoj otrok metoda Feldenkraisov

Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana, Slovenia

Pedokinetika is a concept of human early development based on integration of decares of experience in combining different knowledge with working practice of body-mass-reorganization on the basis of Physiology, Biomechanics and facts of gravity with Kinesiology, Neurobiology and Feldenkrais method. Pedokinetika DFA (Developmental Functional Approaches) that parents are acquainted with during lessons affect self-reorganisation in the sense of functionality of movement and mind-flow, which is a prerequisite for quality contact with the child and from which the child builds a personal safe base and can best develop own potential given at birth.Parents and educators can learn and evolve alongside children through their own experience and bond with them, which is important for the whole family, society and the environment.

**********************

Pedokientika je razvojni koncept, ki pripravi možgane na sinhrono pot usklajevanja leve in desne polovice. Odpira poti razvoja preko razvojnih funkcionalnih prijemov, ki staršu pokažejo primerno spodbudo. Otroku se dviguje notranja motivacija in v resnici dosega vedno višje cilje ter tako napreduje v svojem razvoju. S konceptom uspešno napreduje vse več otrok, ki imajo po klasični obravnavi številne “nepravilnosti” in “zaostanke” v razvoju.

 

Z Razvojnimi Funkcionalnimi Prijemi Pedokinetike® (RFP), ki jih starši spoznavate na učnih urah, delujete na samoreorganizacijo v smislu funkcionalnosti gibanja in mišljenja, ki je pogoj za kvaliteten stik z otrokom. Iz našega odnosa in konkretnega dopuščanja izkušanja razvojnih nalog, ki si plod zagonov, otrok gradi temelj svoje osebnosti.  Preko doživetih zagonskih razvojnih vzvodov,  lahko kar najbolje črpa svoj potencial, ki mu je dan z rojstvom.

Visited 1123 times, 1 Visit today

Posted in Health, parking 50m and pedokinetics

Add a Review

You must be logged in to post a comment.