Children playground at Šmartinski park in Ljubljana

Šmartinska cesta 101, 1000 Ljubljana

Šmartinski park, ki se razteza na približno 10.000 kvadratnih metrih je bil odprt leta 2016. Vse od takrat je ob novih vrtiljakih, gugalnicah in plezalnem toboganu največja atrakcija parka prav posebno vodno igrišče. Otroci lahko s pomočjo črpalk poganjajo vodo v korita in jarke, voda pa v parku poganja tudi mlinčke. Vodna igrala in vragolije z vodo lahko otroci preizkušajo od spomladi do jeseni, pozimi pa zaradi prenizkih temperatur vodna igrala ne obratujejo.

*********************

The Šmartinski park, which extends to about 10,000 square meters was opened in 2016. Ever since then, with new carousels, swings and a climbing slide, the biggest attraction of the park is a special water field. Children can use pumps to drive water into the troughs and ditches, and the water also drives grinders in the park. Water games and mischiefs of water can be tested by children from spring to fall, and in winter due to the low temperatures of water play are not operated.

Visited 3468 times, 2 Visits today

Posted in 0-1 years, 1-3 years, 10 +, 3-6 years, 6-10 years, autumn, bicycle trails, climber, drinks 50m, eat 50m, jungle gym, merry-go-round, outdoor, picnic area, Playgrounds, pushchair, sandbox, slide, spring, summer, swing and WC 50m

One Review

  1. admluka (Listing owner)

    Probably one of the best children playground in Ljubljana. My kids love it, especially the water play equipment 🙂

    02/05/2018 at 22:53

Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings

Otroško igrišče Savsko Naselje Ljubljana

Luize Pesjakove ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenia

Lepo urejeno otroško igrišče v enem izmed parkov Savskega Naselja, Ljubljana. Na otroškem igrišču so tobogan, gugalnica, vrtiljak, kombinirana igrala, igrala na vzmet, klopce v senci ter… Read more…