Children playground at Šmartinski park in Ljubljana

Šmartinska cesta 101, 1000 Ljubljana

Šmartinski park, ki se razteza na približno 10.000 kvadratnih metrih je bil odprt leta 2016. Vse od takrat je ob novih vrtiljakih, gugalnicah in plezalnem toboganu največja atrakcija parka prav posebno vodno igrišče. Otroci lahko s pomočjo črpalk poganjajo vodo v korita in jarke, voda pa v parku poganja tudi mlinčke. Vodna igrala in vragolije z vodo lahko otroci preizkušajo od spomladi do jeseni, pozimi pa zaradi prenizkih temperatur vodna igrala ne obratujejo.

*********************

The Šmartinski park, which extends to about 10,000 square meters was opened in 2016. Ever since then, with new carousels, swings and a climbing slide, the biggest attraction of the park is a special water field. Children can use pumps to drive water into the troughs and ditches, and the water also drives grinders in the park. Water games and mischiefs of water can be tested by children from spring to fall, and in winter due to the low temperatures of water play are not operated.

Visited 3274 times, 1 Visit today

Posted in 0-1 years, 1-3 years, 10 +, 3-6 years, 6-10 years, autumn, bicycle trails, climber, drinks 50m, eat 50m, jungle gym, merry-go-round, outdoor, picnic area, Playgrounds, pushchair, sandbox, slide, spring, summer, swing and WC 50m

One Review

  1. admluka (Listing owner)

    Probably one of the best children playground in Ljubljana. My kids love it, especially the water play equipment 🙂

    02/05/2018 at 22:53

Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings

Otroško igrišče Streliška cesta Ljubljana

Streliška ulica 37a, 1000 Ljubljana, Slovenia

Lepo urejeno otroško igrišče med stolpnicami na koncu Streliške ceste v Ljubljani. Otroško igrišče ima peskovnik, gugalnica, kombinirana igrala, igralo na vzmeti, previsna gugalnica, klopce v senci… Read more…

Park Tivoli

Cesta 27. aprila 2a, Ljubljana, Slovenija

Children playground in the middle of Ljubljana biggest park. Playground offers big amount of different activities for kids of different ages. You can also have nice walks… Read more…

Športno društvo Šentvid

Bokalova ulica 14, Ljubljana - Šentvid, Slovenia

Great place for different kids’ activities. Send box, slide, swings, huge green area… Shade in summer time is available, you will find snack bar and toilet near… Read more…

Igrišče na Vodnikovi, Ljubljana

Vodnikova cesta, Ljubljana, Slovenia

Zabavo najdete v neposredni bližini O.Š. Valentina Vodnika. You find fun near to primary school Valentin Vodnik.