Children playground at Šmartinski park in Ljubljana

Šmartinska cesta 101, 1000 Ljubljana

Šmartinski park, ki se razteza na približno 10.000 kvadratnih metrih je bil odprt leta 2016. Vse od takrat je ob novih vrtiljakih, gugalnicah in plezalnem toboganu največja atrakcija parka prav posebno vodno igrišče. Otroci lahko s pomočjo črpalk poganjajo vodo v korita in jarke, voda pa v parku poganja tudi mlinčke. Vodna igrala in vragolije z vodo lahko otroci preizkušajo od spomladi do jeseni, pozimi pa zaradi prenizkih temperatur vodna igrala ne obratujejo.

*********************

The Šmartinski park, which extends to about 10,000 square meters was opened in 2016. Ever since then, with new carousels, swings and a climbing slide, the biggest attraction of the park is a special water field. Children can use pumps to drive water into the troughs and ditches, and the water also drives grinders in the park. Water games and mischiefs of water can be tested by children from spring to fall, and in winter due to the low temperatures of water play are not operated.

Visited 2534 times, 2 Visits today

Posted in


One Review

  1. admluka (Listing owner)

    Probably one of the best children playground in Ljubljana. My kids love it, especially the water play equipment 🙂

    02/05/2018 at 22:53

Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings

Športno društvo Trnovo

Športno društvo Trnovo, Ziherlova ulica, Ljubljana, Slovenia

Veliki športni kompleks ponuja kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke in za starše. ———————————————————————————————- The large sports complex offers quality leisure for children and parents. Read more…

Park Tivoli

Cesta 27. aprila 2a, Ljubljana, Slovenija

Children playground in the middle of Ljubljana biggest park. Playground offers big amount of different activities for kids of different ages. You can also have nice walks… Read more…