Railway museum of Slovenian railways

Parmova ulica 35, 1000 Ljubljana, Slovenia

Slovenski železničarji so se odločili za svoj muzej in zanj določili nekdanjo kurilnico Ljubljana Šiška. Železniški muzej je bil ustanovljen leta 1981 kot Odsek za muzejsko dejavnost Železniškega gospodarstva Ljubljana. Med njegovim nastajanjem je bila sprva na ogled le zbirka vozil v rotundi (polkrožni klonici za lokomotive), to je osrednjem delu nekdanje kurilnice, ki je razglašena za kulturni spomenik.

Leta 1996 se je Železniški muzej Slovenskih železnic predstavil javnosti z razstavo poglavitnih železniških strokovnih področij na začasnem prostoru na bližnji Kurilniški 3. V novih prostorih v bližini rotunde je bila leta 2004 ponovno pripravljena stalna postavitev. Stalna razstava Razvoj železniškega omrežja in glavna strokovna področja v petih prostorih predstavlja prometni urad, gradnjo in vzdrževanje prog, razvoj železniškega omrežja, zveze, uniforme in signalno-varnostne naprave. V veliki dvorani, nekdanji delavnici, je razstavljenih deset najdragocenejših parnih lokomotiv iz muzejske zbirke.

In 1981, Slovenian railway officials establishedthe Railway Museum in the former boiler room Ljubljana Šiška as the Section for the Museum Activity of the Railway Economy of Ljubljana. First, only the vehicle collection was open to public. The latter was situated in the rotunda (semi-circular shed for locomotives), i.e. in the central part of the former boiler room, which was later proclaimed a cultural monument.

In 1996 the Slovenian Railway Museum presented an exhibition of main professional railway sectors at a temporary location in the nearby Kurilniška 3. The new permanent exhibition was put on display in the vicinity of the rotunda in 2004. The permanent exhibition called “Development of the Railway Network”, together with the main professional sectors exhibited on five different locations, present a traffic control office, rail building and maintenance, railway network development, connections, uniforms and protective signal devices. The great hall (former workshop) houses the 10 most valuable steam engines from the museum collection.

Visited 1187 times, 2 Visits today

Posted in


Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings