Severni mestni park Navje, Ljubljana

Železna cesta, Ljubljana, Slovenia

Severni mestni park (North City Park) is located near main railway station in Ljubljana between Linhartova street, Železna street, and Vilharjeva street. It is combining different surfaces by its functionality as a promenade, a memorial park with a pavilion and fountains which are very welcome on hot summer days in the city. The youngest visitors adore this city playground and its swings, slides and other playground equipment. The biggest feature of this children’s playground is a large wooden pirate ship. Arrr!

Severni mestni park Navje leži v bližini glavne železniške postaje med Linhartovo ulico, Železna cesto in Vilharjevo ulico. Sestavljen je iz funkcionalno zelo različnih površin kot so sprehajališče, spominski park s paviljonom in fontane, ki so še posebej dobrodošle v vročih poletnih dneh v mestu. Najmlajši obiskovalci obožujejo igrišče z gugalnicami, tobogani in drugimi igrali. Največja posebnost otroškega igrišča je velika lesena gusarska ladja. Arrr!

 

Visited 3939 times, 1 Visit today

Posted in


Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings