Jama Vilenica

Lokev 4v, 6219 Lokev, Sežana, Slovenia

Jama Vilenica je prva turistična jama v Evropi! Prvi turistični obiski jame so zavedeni leta 1633, kar opredeljuje jamo kot najstarejšo turistično jamo v Evropi. Takrat je grof Petač (Benvenut Petazzi) dal jamo v upravo lokavski župniji, z zaslužkom nabranim od vstopnin za oglede pa sta razpolagala oba. 

Turistični ogled jame nas vodi skozi nekaj dvoran (Plesna dvorana, Drevored kapnikov, Rdeča dvorana in Vilinska dvorana) do najnižje točke, 525 stopnic kasneje in 72m pod zemljo. 

Dno jame doseže globino 191m pod površjem. V celoti je jama dolga več kot kilometer, za turistične oglede pa je urejene in osvetljene 450m jame.

Jama Vilenica se nahaja na Krasu, v neposredni bližini vasi Lokev.

************************************

Vilenica Cave is the first tourist cave in Europe! The first tourist visits to the cave were made in 1633, which defines the cave as the oldest tourist cave in Europe. At that time, Count Benvenut Petazzi gave the cave to the administration of the Lokava parish, and both earned the proceeds from the entrance fees for the tours.

A tourist tour of the cave leads us through a few halls (Dance Hall, Stalactite Avenue, Red Hall and Fairy Hall) to the lowest point, 525 steps later and 72m underground.

The bottom of the cave reaches a depth of 191m below the surface. In total, the cave is more than a kilometer long, and 450m of the cave is arranged and illuminated for tourist visits.

Vilenica Cave is located in the Karst, near the village of Lokev.

Visited 441 times, 1 Visit today

Posted in 0-1 years, 1-3 years, 10+ years, 3-6 years, 6-10 years, all year round, autumn, cultural heritage, Fun, natural heritage, outdoor, parking 50m, spring, summer, walking paths, WC 50m and winter

Add a Review

You must be logged in to post a comment.