Otroško igrišče pokrita tržnica Medvode

Medvoška cesta 3-1, 1215 Medvode, Slovenia

V Medvodah, zraven nove pokrite tržnice, se nahaja mestni park. Park je obdan z zelenimi površinami, v osrednjem delu so posamezna igrala za otroke v sencah obstoječih in novih dreves, ob robu parka pa klopi, koši za smeti, svetilke ter ploskovna fontana.

Otroško igrišče v parku vsebuje tobogan, gugalnico, ravnotežni korak in za vroče poletne dni tudi ploskovno fontano.

*******************************

In Medvode, next to the new farmers market, there is a city park. The park is surrounded by green areas, in the central part there are individual playgrounds for children in the shade of existing and new trees, and at the edge of the park there are benches, garbage cans, lamps and a flat fountain.

The children’s playground in the park contains a slide, a swing, a stepping stone and a flat fountain for the hot summer days.

Visited 199 times, 2 Visits today

Posted in


Add a Review

You must be logged in to post a comment.

Related Listings