Igralnica Bumbar park Novo Mesto

Otoška cesta 5, Novo mesto, Slovenia

Igralnica Bumbar je namenjena otrokom, starim od 3 do 12 let. Je oblikovana in narejena tako, da je igra varna, a vseeno razburljiva. Vsa igrala in tla so namreč oblazinjena. Otroci lahko torej raziskujejo, plezajo in se lovijo po celotni igralnici, ne da bi Vas skrbelo za kakšne poškodbe.

Igralnica je testirana in ima več certifikatov, ki dokazujejo, da prenese še tako živahne otroke. Igralnica vsebuje različne kotičke, primerne za skrivalnice, do katerih je možno priti preko plezal in pa tudi tobogan, ki je vedno v veselje otrok. V enem izmed teh kotičkov je tudi bazenček, poln žogic, kjer se bodo zagotovo radi zadrževali in prepuščali igri.

Igralnica ima tudi igrala namenjena najmlajšim otrokom. Prav tako tam najdemo plezala, tobogan in bazenček z žogicami, prirejen tako, da se lahko brezskrbno prepustijo igri ter svoji domišljiji.

V igralnici Bumbar park v Qlandiji v Novem Mestu lahko otroci praznujejo rojstni dan. Vaši najmlajši bodo doživeli čudovito rojstnodnevno zabavo, ki je še dolgo ne bodo pozabili. Praznovanje rojstnega dne seveda vključuje pogostitev, ki je organizirana v sosednjem lokalu.

**************************

The children’s playroom Bumbar is intended for children aged 3 to 12 years. It is designed and designed to make the game safe, but still exciting. All the plays and floors are padded. So kids can explore, climb and hunt all over the playroom without worrying about any injuries.

The playroom is tested and has several certificates proving to withstand even the vibrant children. The game room contains a variety of corners suitable for hide and seek, which can be accessed through the climb and also the roller coaster, which is always the joy of children. In one of these corners is also a pool, full of balls, where they will definitely love to stay and leave the game.

The playroom also has a game for youngest children. We also find a climber, a roller coaster and a pool with balls, adapted to be able to leave the game and your imagination in a carefree way.

In the playroom Bumbar children can celebrate their birthday. Your youngest will experience a wonderful birthday party that will not be forgotten for a long time.

Visited 2068 times, 1 Visit today

Posted in 1-3 years, 10+ years, 3-6 years, 6-10 years, all year round, animation team, autumn, babycare, ball playground, climber, climbing wall, creative workshop, drinks 50m, eat 50m, enclosed playground, Fun, indoor, jungle gym, kids table, organized party, paint station, parking 50m, slide, spring, summer, table games, toys, WC 50m and winter

Add a Review

You must be logged in to post a comment.