Topli izvir Straža Spodnje Pirniče

46.133261, 14.431633

Topli izvir Straža je razmeroma močan hipotermalni izvir sredi polj pod Spodnjimi Pirničami. Temperatura vode se giblje med 17 in 23 °C, pretok vode pa med 6 in 8 l/min. Temperaturna razlika med toplo vodo in mrzlim zrakom je najbolj opazna pozimi, ko se iz vode dvigajo meglice. Straža je edini še ohranjen tovrstni izvir v Ljubljanski kotlini in je kot krajinska posebnost z značilnim sredozemskim rastjem (v 20. letih prejšnjega stoletja so tu, daleč od drugih znanih rastišč v Primorju, našli redko sredozemsko praprot venerini lasci) zaščitena kot naravni spomenik. Krajani Pirnič si prizadevajo, da bi v zaščiteno območje vključili tudi bližnje biotsko raznoliko mokrišče in opuščeni kamnolom. Izvir so od nekdaj, predvsem pozimi, uporabljale perice iz okoliških vasi.

Voda iz izvira se danes steka v večji bazen, ki ga je Turistično društvo Pirniče pred leti uredilo in očistilo, da je poleti primeren tudi za kopanje. Izvir z okoliškimi potmi med polji in travniki ob Savi je priljubljen cilj sprehajalcev, tekačev in kolesarjev, ob njem so urejene klopce, kjer si boste po najdbi zaklada lahko privoščili zasluženo malico.

Do izvira lahko dostopate z avtomobilom, vendar bi bil vaš prihod veliko prijetnejši, če se do te lokacije odpravite peš ali s kolesom. Mimo vrelca vodi tudi kolesarska pot od Rateč – izvira reke Save proti Ljubljani tako, da vrelec ponuja primerno točko za počitek po dolgem kolesarjenju.

*************************************

Warm well Straža is a relatively strong hypothermal spring in the middle of the fields below the Spodnje Pirniče. The water temperature varies between 17 and 23 ° C, and the water flow is between 6 and 8 l / min. The temperature difference between hot water and cold air is most noticeable in winter when the mists rise from the water. Straža is the only preserved spring of this type in the Ljubljana basin, which is protected as a natural monument as a regional specialty with typical Mediterranean vegetation (in the 20th century, here, far from other well-known sites in Primorje, a rare Mediterranean fern was found).

Today, the water from the spring flows into a large pool, which the Pirniče Tourist Association has arranged and cleaned years ago that it is also suitable for swimming in the summer. The spring with the surrounding paths between fields and meadows along the Sava is a popular destination for strollers, runners and riders, and there are benches arranged next to it, where you will be able to afford a deserved lunch after finding the treasure.

You can access the source by car, but your arrival would be much more pleasant if you go to a location on foot or by bike. The cycling route from Rateče – the source of the Sava River to Ljubljana is also run by the spring, so that the spring offers an appropriate resting point after long cycling.

Visited 2225 times, 1 Visit today

Posted in 0-1 years, 1-3 years, 10+ years, 3-6 years, 6-10 years, all year round, autumn, beach, bicycle trails, Fun, natural heritage, no admission, outdoor, parking 50m, picnic area, shade, spring, summer, swimming pool, walking paths and winter

Add a Review

You must be logged in to post a comment.