Zoo park Rožman

Vrzdenec 61a, 1354 Horjul, Slovenia

A home for the discarded and all the forgotten wild animals
We are a small and friendly ZOO park, open to all visitors. In the park we provide a very direct contact for people and animals, with a much better learning and presentation of the animals. At the request of visitors, we offer a guided tour with additional information, since each animal has its own story.
The path of our park
The path of the park began more than thirty years ago, when a small damaged deer cub got help and a new home. The walked path was not an easy, but friendly view of the animal that we helped, and enabled life, made all the bad go away. With optimism and pride, we step along the path that is facing us.
Good care, care and presentation of animals, promotion of the right attitude of people to nature, plant and animal world justify and confirm the meaning of our work, which is exactly how we are distinguish from other ZOO gardens.

**********************************************

Dom za zavržene in od vseh pozabljene divje živali
Smo manjši, prijazen in odprt park do vseh obiskovalcev. V parku omogočamo zelo neposreden stik ljudi in živali, s tem pa tudi mnogo boljše spoznavanje in predstavitev živali, ki jih imamo. Na željo obiskovalcev nudimo voden ogled z dodatnimi informacijami, saj ima vsaka žival svojo zgodbo.

Pot našega parka
Pot sedanjega parka se je začela pred več kot tridesetimi leti, ko je takrat majhen poškodovan srnin mladič dobil pomoč in nov dom. Prehojena pot ni bila lahka, vendar prijazen pogled živali, ki smo ji pomagali in ji omogočili življenje odteha vse slabo. Z optimizmom in s ponosom stopamo po poti, ki se vije pred nami.
Dobra oskrba, nega in predstavitev živali, spodbujanje pravilnega odnosa ljudi do narave, rastlinskega in živalskega sveta opravičujejo in potrjujejo pomen in smisel našega dela, prav v tem pa se razlikujemo od ostalih ZOO vrtov.

Visited 1062 times, 1 Visit today

Posted in 0-1 years, 1-3 years, 10+ years, 3-6 years, 6-10 years, all year round, autumn, Fun, organized party, outdoor, parking 50m, smiley farm, spring, summer, winter and ZOO

Add a Review

You must be logged in to post a comment.